EHBO Rode Kruis – 20 uur

ehbo-logo

In samenwerking met het Rode Kruis verzorgen wij uitgebreide EHBO cursussen. De cursussen vinden plaats in ons trainingscentrum te Arnhem of bij u op locatie.

Inhoud cursus EH 4100

Na afloop van de cursus kun je:

  • een slachtoffer in veiligheid brengen
  • de toestand van het slachtoffer beoordelen
  • reanimeren, een AED gebruiken
  • eerste hulp verlenen bij een huidwond, bloeding, brandwond, bewusteloosheid, letsels aan botten, spieren en gewrichten, verslikking, hoofd- en wervelletsels, pijn op de borstkas, beroerte, dreigende flauwte, hersenschudding, insectensteek, tekenbeet, kortademigheid, hyperventilatie, onderkoeling, hitteslag, diabetes, epilepsie, koortsstuipen en een geamputeerd lichaamsdeel

Cursusdetails:

  • Duur: 20 uur
  • Een EHBO-cursus die je voorbereid op de professionele praktijk
  • Reanimatie en gebruik van de AED is onderdeel van deze cursus
  • Certificaat (bij goed gevolg): Europees erkend Rode Kruis certificaat Uitgebreide EHBO
  • Gratis cursusmap met informatie over alle onderwerpen van deze cursus.

Trainingsdata: