GWO BST Manuel Handling

 

Global Wind Organisation (GWO) is een internationale brancheorganisatie van windmolenfabrikanten en -eigenaren en streeft naar een zo veilig en gezond mogelijke werkomgeving in de windmolenbranche.

De GWO Basic Safety Training maakt het mogelijk dat medewerkers in de windmolenbranche bij de uitvoering van hun werkzaamheden voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen, ook in noodsituaties.
Voor dit doel hebben de medewerkers kennis en vaardigheden nodig op het gebied van eerste hulp, risicobewustzijn bij brand, werken op hoogte, manueel hanteren van lasten en overleven op zee.

GWO Basic Safety Training Manuel Handling

Behandeld wordt:

 • het belang van een veilige en verantwoorde uitvoering van werkzaamheden, overeenkomstig huidige wet- en regelgeving
 • het herkennen en benoemen van risico’s op letsel aan spieren en botten
 • lasten op een veilige manier manueel hanteren en daarbij op een correcte manier met de bijbehorende uitrusting omgaan
 • het herkennen en benoemen van de signalen en symptomen van letsel als gevolg van verkeerde technieken voor het manueel hanteren van lasten
 • op de hoogte zijn van de bijbehorende rapportagemethoden.

Het accent ligt met name op een veilige en efficiënte manier van werken en hoe te handelen in geval van calamiteiten.

Toelatingseisen:
 • Minimumleeftijd 18 jaar
 • Ervaring niet vereist
 • In bezit van geldig legitimatiebewijs
Trainingsdata en -kosten:
 • Duur training: 4 uur
 • Kosten training: € 160,00 inclusief registratie WINDA, excl. BTW
 • Trainingsdata: raadpleeg onze agenda of neem contact met ons op
 • Contactpersoon: Martine van der Berg
 • martine@orangeaccess.nl
 • Tel. 026 – 363 77 44
Certificaat

 • Wanneer u de training succesvol heeft afgerond, worden uw trainingsgegevens opgenomen in WINDA, de database van Global Wind Organisation.
 • U kunt uw eigen trainingsgegevens inzien in WINDA en een kopie printen. De geprinte kopie is niet geldig als certificaat maar het geeft uw werkgever de mogelijkheid uw WINDA ID te bekijken en informatie of gegevens te checken.
 • Meer informatie over WINDA voor deelnemers leest u hier.
 • De training dient om de twee jaar herhaald te worden.
 • Alle GWO BST en BSTR trainingen dienen voor de vervaldatum van de certificaten herhaald te worden.