Training

Orange Access | Access & Rescue School

Onze trainingen zijn zeer klant- en praktijkgericht,  met branchegerichte of vakinhoudelijke certificeringen, zoals IRATA, renewableUK en GWO voor Basic Safety Training (BST).  Evenals renewable UK is ook GWO gericht op de veiligheid en gezondheid van medewerkers in de windmolenbranche.

Onze trainingen sluiten naadloos aan op de eisen van VCA om het veiligheidsbewustzijn van operationele medewerkers en management op een goed niveau te brengen en te houden.

De trainingen vinden plaats in ons trainingscentrum of in-house op uw locatie.

 

Ons aanbod bestaat momenteel uit de volgende trainingen:

GWO Basic Safety Training

Work & Rescue

Rope Access

Eerste Hulp

gwo-150x150-150x150 Work & Rescue irata-150x150 - oa site redcross-150x150 - oa site

 

Bij het verrichten van werkzaamheden waarbij valgevaar kan ontstaan moeten vanuit de Arboregelgeving maatregelen worden genomen om dit gevaar zoveel als mogelijk tegen te gaan door bijvoorbeeld het gebruik van een veilige werkvloer (bordes, stelling, steiger) of door doelmatige hekwerken en leuningen.

Als deze maatregelen om technische of veiligheidsredenen niet kunnen worden genomen, moet ter voorkoming van valgevaar een doelmatig, persoonlijk valbeschermingssysteem worden toegepast. Bescherming tegen vallen dient in ieder geval te worden genomen indien het valgevaar 2,5m of meer is, als men kan vallen in de omgeving van water of boven een gevaarlijke werkplek.

Op Europees niveau en binnen branche organisaties worden dan ook steeds meer afspraken gemaakt om het veilig werken op hoogte te verbeteren. Voor menig bedrijf, opdrachtgever of aannemer zal het de komende jaren een belangrijk aandachtsgebied blijven, waarbij naast het nemen van concrete maatregelen zoals het aanbrengen van beveiliging en het toepassen van een doelmatige veiligheidssysteem, tevens aandacht zal moeten worden besteed aan voorlichting en opleiding.